Official

Official

"Official" kelimesi İngilizce asıllı bir sözcük olup, kökeni Latince "officium" kelimesine dayanır. "Officium"...